Foto: Lars Wall

S:t Ibbs kyrkogård

Kyrkogårdens södra och västra del når ända fram till Backafallen och härifrån har man utsikt mot Danmark och Helsingborgskusten.

Kyrkogården utgörs av en äldre muromgärdad del kring kyrkan och en lägre del i norr och öster. Kyrkogården är indelad i tre delar; Gamla kyrkogården, Mellankyrkogården och Nya kyrkogården.

Gamla kyrkogården blev efter en utvidgning 1848 omgiven av en fogad gråstensmur med tegeltäckning och innehåller ett flertal stora gårdsgravplatser. Den har bevarat en tydlig 1800-tals prägel.

Mellankyrkogården från 1890-talet och Nya kyrkogården från 1920-talet speglar förra sekelskiftets stilideal med symmetri och regelbundet utformade gravplatser.

Den Nya kyrkogården ritades av dåvarande länsarkitekten Nils A Blanck. Gravplatserna är inramade av stenramar eller buxbom och belagda med singel.

Hitta hit

Adress: Kyrkbacken, Ven
Kollektivtrafik: Båt med Ventrafiken avgår från Skeppsbron i Landskrona till Bäckviken på Ven, du hittar biljetter och tidtabell från Landskrona här. Det går också att ta båten från Knutpunkten i Helsingborg till Bäckviken på Ven, du hittar biljetter och tidtabell från Helsingborg här.

Regionsbuss från Bäckviken avgår sedan mot kyrkbacken. Meddela busschauffören att du ska till S:t Ibbs kyrka.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till våra kyrkogårdar och till kyrkogårdsförvaltningens expedition på Landskrona kyrkogård. 

Leva vidare-gruppen

Stöd för dig som mist en nära anhörig