Foto: Mathilda Simonsson-Torstensson

Pedagog på plats!

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte”, säger Jesus.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I leken hanterar barn det som de redan kan och det de vill lära sig att förstå.

En fredag i månaden erbjuder vi därför möjligheten att träffa en av våra pedagoger för att låta barn att via leken få en bättre förståelse för de stora frågorna. Frågor som ibland kan vara svåra för en förälder att ensam svara på.

Tillsammans leker och utforskar vi i vår lekkyrka ”Lilla Sofia”.

Ska ni på dop, bröllop eller begravning? Vi hjälper gärna till och förklarar vad som händer under dessa ceremonier. I vår lekkyrka finns möjlighet att klä ut sig till präst, leka dop, nattvard, begravning, vigsel och gudstjänst. Det finns kläder, dockor, altare och en massa andra saker att använda  sig av.

Pedagog finns på plats 23 sep, 21 okt, 4 &18 nov samt 16 dec. 13.00-15.00 i Sofia Albertina kyrka