Foto: Lars Wall

Ottarps minneslund

Ottarps minneslund ligger i den nordöstra delen av kyrkogården.

Det var den dåvarande kyrkogårdschefen Pål Reijer som ritade anläggningen och den togs i bruk 1998.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

Ottarps kyrkogård

Ottarps kyrkogård har flerhundra åriga anor. En större utvidgning gjordes under 1930-talet, då kyrkogården utvidgades åt norr och vid detta tillfälle planterades nya träd. Kyrkogården ligger vackert belägen i Råå-åns dalgång.

Leva vidare-gruppen

Stöd för dig som mist en nära anhörig