Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan

Patienter, närstående och personal på svenska sjukhus har alla sjukhuskyrkans stöd.

Med anledning av Corona / Corvid -19

Vi kommer inte längre ha en sjukhuspräst som har fasta tider på sjukhuset. Istället kommer präst att finnas tillgängligt via telefon. Det kommer även finnas möjlighet till enskilt själavård i särskilda fall.

 

Klicka här för mer information om hur våra verksamheter påverkas.

Om du har drabbats av sorg eller behöver någon att tala med kan du vända dig till kyrkan direkt på sjukhuset.

Landskrona församlings sjukhuspräst finns på plats torsdagsförmiddagar på de olika avdelningarna. 

Ta gärna kontakt med oss: 

  • När du funderar över din livssituation och behöver någon att prata med
  • När du vill samtala om svåra saker såsom sorg, oro, tro, tvivel och livets mening
  • När du vill ha någon som ber för dig eller när du vill ha hjälp med enskild andakt eller gudstjänst
  • När någon i din närhet behöver ditt stöd och du önskar handledning
  • När du som personal vill ha någon att samtala med om till exempel svåra situationer du möter i ditt arbete

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.  
 
Sjukhuskyrkan på Lasarettet i Landskrona är till för dig som vistas på sjukhuset eller i kommunens äldreomsorg, både patienter, personal och anhöriga.