Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till våra kyrkogårdar och till kyrkogårdsförvaltningens expedition på Landskrona kyrkogård. 

Flytt av kyrkogårdsverksamhet

Från den 20 februari kommer kransplanen att flyttas till gräsplanen vid huvudingången till Landskrona kyrkogård.  Detta på grund av renovering och nybyggnation av kyrkogårdspersonalens serviceutrymmen. 

Det innebär att tillfälliga serviceutrymmen kommer att placeras på den tidigare kransplanen. 

Har du frågor? Vänligen kontakta landskrona.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kontakta oss

Information om hur du kan nå oss.

Senaste nytt!

Här hittar du senaste informationen som kommer från kyrkogårdsförvaltningen gällande bland annat grav- och växtskötsel

Hjälp med gravskötseln?

Vill du att gravplatsen du ansvarar för ska vara fin och välvårdad men har svårt att själv utföra arbetet? Låt oss hjälpa dig!

Begravning steg för steg

När en nära anhörig gått bort är sorgen den mest närvarande. Samtidigt behöver man ta beslut om en mängd saker kring begravningen. Här följer en stegvis och praktisk hjälp kring de beslut man behöver ta.

Våra kyrkogårdar och begravningsplatser

Kyrkogårdarna ligger i Landskrona, Ottarp, Säby, Vadensjö, Örja, Härslöv och på Ven.

Blanketter

Här hittar du nedladdningsbara blanketter som gäller gravrätt och ansökan av gravanordning

Utskick om gravstenstvätt kommer inte från oss

Har du fått ett erbjudande om gravstenstvätt från företaget Gravskötsel & omvårdnad? Vi vill klargöra att det inte kommer från oss i Landskrona kyrkogårdsförvaltning.