Matkassen

Har du det tufft ekonomiskt? På Matkassen kan du köpa matvaror med kort datum. Kostnaden är 20 kronor - eller mer om du vill och har möjlighet. Maten skänks av lokala matbutiker i Landskrona

Har du det tufft ekonomiskt och är i behov av mat? Då är du välkommen till Matkassen. Du tar med en egen kasse och donerar 20 kr - eller mer om du vill och har möjlighet. Allt överskott går till lokala välgörenhetsinsatser.

På Matkassen arbetar volontärer som delar ut matvaror med kort datum, som vi får från lokala matbutiker i Landskrona.

Butiken ligger på Regeringsgatan 53
öppet tisdagar och torsdagar 13.00-14.00 

Matkassen– är ett delaktighetsprojekt med Svenska kyrkan och Malvan. Projektet har som mål att gemensamt minska utanförskap, hunger och matsvinn.

När du donerar 20 kr eller mer till Matkassen är du med och bidrar till att:

  • Betala lokalens hyra
  • Minska utanförskap
  • Minska hunger
  • Minska matsvinn 
  • Skapa en bättre miljö

Allt överskott går till lokala välgörenhetsinsatser.
Vill du veta mer om verksamheten? Välkommen att kontakta våra diakoner.