Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Landskrona församling Besöksadress: Artillerigatan 2-4, 26123 Landskrona Postadress: Artillerigatan 4, 261 33, Box 364, 26123 Landskrona Telefon:+46(418)57400 E-post till Landskrona församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen styrs av kyrkogårdsutskottet och den huvudsakliga uppgiften är att se till att det finns gravplatser tillgängliga för alla avlidna. Förvaltningen ska också se till att Landskronas åtta begravningsplatser håller en fin och hög standard vad gäller vård och underhåll. Till Kyrkogårdsförvaltningen hör även Landskrona krematorium.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition behandlar frågor som rör allt som har med begravningar och gravplatser att göra. Det kan bland annat handla om:

  • Föra databaserat register, gravbok, över gravplatser, det vill säga register över gravsatta, adressregister på gravrättsinnehavare, skötselbeställningar med mera.
  • Bokningar av begravningsakt och gravsättning
  • Förfrågningar angående gravplatser och gravsatta
  • Förlängning av gravrättstider
  • Gravanordningssansökningar (utseende på gravsten)
  • Handläggning av återlämnade gravplatser/gravrätter
     

Kyrkogårdsförvaltningen styrs av
Begravningslagen 1990:1144, se www.notisum.se, www.riksdagen.se eller www.lagen.nu/1990:1144

Förvaltningslagen 1986:223, se www.notisum.sewww.riksdagen.se eller www.lagen.se/1986:223

Kulturminneslagen 1988:950, se www.notisum.sewww.riksdagen.se eller www.lagen.se/1988:950