Foto: Alex & Martin /Ikon

Om kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen styrs av kyrkogårdsutskottet och den huvudsakliga uppgiften är att se till att det finns gravplatser tillgängliga för alla avlidna. Förvaltningen ska också se till att Landskronas åtta begravningsplatser håller en fin och hög standard vad gäller vård och underhåll. Till Kyrkogårdsförvaltningen hör även Landskrona krematorium.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition behandlar frågor som rör allt som har med begravningar och gravplatser att göra. Det kan bland annat handla om:

  • Föra databaserat register, gravbok, över gravplatser, det vill säga register över gravsatta, adressregister på gravrättsinnehavare, skötselbeställningar med mera.
  • Bokningar av begravningsakt och gravsättning
  • Förfrågningar angående gravplatser och gravsatta
  • Förlängning av gravrättstider
  • Gravanordningssansökningar (utseende på gravsten)
  • Handläggning av återlämnade gravplatser/gravrätter
     

Kyrkogårdsförvaltningen styrs av
Begravningslagen 1990:1144, se www.notisum.se, www.riksdagen.se eller www.lagen.nu/1990:1144

Förvaltningslagen 1986:223, se www.notisum.sewww.riksdagen.se eller www.lagen.se/1986:223

Kulturminneslagen 1988:950, se www.notisum.sewww.riksdagen.se eller www.lagen.se/1988:950

Landskrona krematorium

Under 2021 genomfördes 850 kremationer.

På andra språk

Läs mer om begravning, vad som ingår i begravningsavgiften etc.