Diakoni

Diakoni är en utsträckt hand.

Nya öppettider inom diakonin

Diakonimottagningen
Måndagar 13.00-15.00, helgfria dagar.

Klädförrådet
Inlämning och utdelning - Måndagar 13.00–15.00 i Kyrkans hus
Endast inlämning - Helgfria vardagar 10-12 och 13-15 i Landskrona församlingsexpedition

Matkassen
Tisdagar och torsdagar 13.00-14.00

 

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa. Vi ska som kristna ställa oss till förfogande i allt arbete för det goda och kärleksfulla i världen och i kampen mot ondska och destruktivitet. Diakonin är en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse.

Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.