Foto: Jonas Dahlin

S:t Jakobs kapell

S:t Jakobs kapell finns i samma byggnad som S:t Johannes kyrka

Dop, vigsel och begravning

Dop och vigsel är gudstjänster och räknas därför som offentliga sammankomster. Det innebär att endast 8 personer får medverka, exklusive präst, musiker och vaktmästare när de nya riktlinjerna träder i kraft den 24 november. 

Antal medverkande vid begravningscermoni eller urnsättning

Från den 24 november 2020 finns det nya riktlinjer kring maxantalet som får samlas vid allmänna och offentliga sammankomster. Begravning och urnsättning i Svenska kyrkans ordning räknas som en offentlig sammankomst, men ses som ett undantag av Regeringen. Därmed tillåts upp till 20 deltagare exklusive medverkande om lokaler och andra förutsättningar medger det (detta gäller inte S:t Jakobs kapell och
Kapell Ankaret då lokalen endast tillåter 15 personer). 

I Landskrona församling har ett lokalt beslut tagits där upp till 20 personer plus tjänstgörande tillåts att medverka vid begravningceremoni, oavsett religionstillhörighet. 

ÖPPETTIDER FÖR KApellet

Kapellet fungerar som begravningskapell - både för begravningar i Svenska kyrkans ordning och borgerliga begravningar. Vänlig kontakta vår expedition på 0418 -574 00 om du önskar besöka kyrkan utanför förättningarna. 

HITTA HIT

Adress: Kapellvägen 2, 261 39 Landskrona
Kollektivtrafik: Stadsbuss 5 stannar på hållplats Kapellvägen ca. 2 minuter gångväg från kapellet. Kapellet finns i anslutning till församlingens krematorium.

Praktisk information om kapellet

Plats i kyrkbänkarna: ca 40-45 sittande 
Möjlighet till utsmyckning: om man så vill
Tillgänglighetsanpassning:  god
Toaletter: 1 (handikapp)
Utrymme omklädning, förberedelse:  ja
Utrymme för instrument eller liknande framför altarringen:  inga större instrument
Instrument i kapellet:  orgel och piano
Ljud- och ljusanläggning: ja