Foto: Emilia Lindstrand/IKON

Skola och kyrka

Vi erbjuder en rad undervisningspass för förskola och skola.

Med anledning av Corona / Covid -19

Baserad på den information och kunskap om Coronaviruset som har presenterats av Folkhälsomyndigheten kommer samtliga verksamheter som riktar sig till en riskgrupp att ställas in till vidare. Detta gäller även planerade utfärder. Grupperna som pausas är:

  • Borstahusens öppna träffar
  • Härslöv och Ottarps lekmannakår
  • Härslövs syförening
  • Kören Redivia
  • Torsdagscafé

Klicka här för mer information om hur våra andra verksamheter påverkas.

En del äger rum i församlingshemmet i Landskrona, andra i Sofia Albertina kyrka och något i klassrummet.

Du kan läsa mer om de olika undervisningspass som vi erbjuder nedan. Alla har koppling till gällande läroplan. Genom våra undervisningspass kan du uppfylla något eller några av målen som finns angivna i läroplanen. Alla är gratis.