Foto: Emilia Lindstrand/IKON

Skola och kyrka

Vi erbjuder en rad undervisningspass för förskola och skola.

En del äger rum i församlingshemmet i Landskrona, andra i Sofia Albertina kyrka och något i klassrummet.

Du kan läsa mer om de olika undervisningspass som vi erbjuder nedan. Alla har koppling till gällande läroplan. Genom våra undervisningspass kan du uppfylla något eller några av målen som finns angivna i läroplanen. Alla är gratis.