Foto: Lars Wall

Våra kyrkogårdar och begravningsplatser

Kyrkogårdarna ligger i Landskrona, Ottarp, Säby, Vadensjö, Örja, Härslöv och på Ven.

Våra kyrkogårdar och begravningsplatser är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet. Här finns vårt gemensamma kulturarv med många intressanta band tillbaka i tiden. De är viloplatser för de döda och en plats för sorg, meditation och återhämtning för de levande.

Vi sköter även "Gamla Begravningsplatsen" vid Eriksgatan som vårdas som en kulturpark och inte längre är någon aktiv begravningsplats.

Landskrona kyrkogård

Landskrona kyrkogård är stadens kyrkogård sedan 1877 och har blivit utbyggd i flera etapper.

Gamla begravningsplatsen

Detta var stadens aktiva begravningsplats under 1800-talet. Den vårdas idag som kulturpark.

S:t Ibbs kyrkogård

Kyrkogårdens södra och västra del når ända fram till Backafallen och härifrån har man utsikt mot Danmark och Helsingborgskusten.

Härslövs gamla kyrkogård

Härslövs gamla kyrkogård ligger runt kyrkan mitt i byn och har gjort så i många århundranden.

Härslövs nya begravningsplats

Nya begravningsplatsen, som inte längre är så ny, invigdes den 8 oktober 1890.

Ottarps kyrkogård

Ottarps kyrkogård har flerhundra åriga anor. En större utvidgning gjordes under 1930-talet, då kyrkogården utvidgades åt norr och vid detta tillfälle planterades nya träd. Kyrkogården ligger vackert belägen i Råå-åns dalgång.

Säby kyrkogård

Kyrkogården ligger i Säby by som har en lång historia. Den är omgiven av bördig jordbruksmark, enkelt inramad av almhäck och lindar som var vanligt i Skåne.

Vadensjö kyrkogård

Vadensjö kyrkogård ligger högt belägen i jordbruks-landskapet i den västra delen av Rönneberga backar.

Örja kyrkogård

En landsortskyrkogård med grusade gångar.

mer information

Broschyr över begravningsplatser i Landskrona.