Foto: Lars Wall

Våra kyrkogårdar och begravningsplatser

Kyrkogårdarna ligger i Landskrona, Ottarp, Säby, Vadensjö, Örja, Härslöv och på Ven.

Våra kyrkogårdar och begravningsplatser är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet. Här finns vårt gemensamma kulturarv med många intressanta band tillbaka i tiden. De är viloplatser för de döda och en plats för sorg, meditation och återhämtning för de levande.

Vi sköter även "Gamla Begravningsplatsen" vid Eriksgatan som vårdas som en kulturpark och inte längre är någon aktiv begravningsplats.

mer information

Broschyr över begravningsplatser i Landskrona.