Foto: Lars Wall

Härslövs nya begravningsplats

Nya begravningsplatsen, som inte längre är så ny, invigdes den 8 oktober 1890.

Den nyanställde stadsplantören i Landskrona Åke Hans Grahnberg gjorde en planritning till ny begravningsplats i Härslöv och den godkändes i kyrkorådet i september 1888.

Begravningsplatsen, som är på två tunnland, invigdes den 8 oktober 1890 och den första som begravdes här var statdrängen Lars Perssons hustru från Härslöv nr 13.

Smedmästaren Erik Ekstrand tillverkade 1936 ett prydligt järnstaket till ingången och tegelmurarna byggdes 1949.

Flertalet av träden på begravningsplatsen härstammar från slutet av 1800-talet. Nyplantering av bokar gjordes 2015.

Hitta hit

Adress: Aspavägen 65, Härslöv
Kollektivtrafik: Regionsbuss 260 stannar på hållplats Härslöv Mejerivägen ca.8 min från begravningsplatsen.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

Härslövs gamla kyrkogård

Härslövs gamla kyrkogård ligger runt kyrkan mitt i byn och har gjort så i många århundranden.

Härslövs minneslund

Härslövs minneslund togs i bruk i mitten av 1980-talet.

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till våra kyrkogårdar och till kyrkogårdsförvaltningens expedition på Landskrona kyrkogård.