Foto: Maria Sääw

S:t Ibbs kyrka

Att Ven är en underbar ö som man gärna återvänder till är det många som upptäckt.

Vens sommarprogram

Sommaren på Ven är härlig. Extra härlig blir den när spännande och duktiga musiker medverkar i gudstjänsterna. Varmt välkommen till musik i sommarkväll.

Sankt Ibb:s gamla kyrka från 1200-talet, ligger fantastiskt vackert högst upp på kyrkbacken med en vidunderlig utsikt över sundet. Denna kyrka är den enda av Vens två kyrkor som är i bruk. Den nya kyrkan - Allhelgonakyrkan - som invigdes 1899, avkristnades 2003 och inrymmer numera Tycho Brahe-museet.

Under medeltidens stora sillfiske och sillhandel, i och vid Öresund, drog köpmän och fiskare till Ven och tillsammans med bönderna i Tuna by uppförde de kyrkans äldsta del.

Från 1200-talet är också dopfunten av täljsten från Norge. Taket över dopfunten liksom innerkitteln är från 1600-talet. I början av 1400-talet utvidgades kyrkan åt öster. Det nya långhuset blev smalare och lägre än kyrkans äldsta del. Samtidigt byggdes koret och, som en andra våning över koret, ett torn, alltså ett östtorn, vänt mot bebyggelsen. Framför södra ingången byggdes ett vapenhus. Här gick männen in. Mittför denna ingång, i norrmuren, finns märken av en port från kvinnornas ingång. På 1400-talet tillkom valv i såväl den gamla som den nya delen av kyrkan, och de smyckades med målningar vilka tagits fram igen i vår tid. Murmålningen på korets östvägg föreställer troligtvis Livets träd, med Adam och Eva på var sin sida

Från Tycho Brahes tid är också de båda gamla bänkgavlarna
av ek som finns nedanför psalmtavlan och är rester från den adliga kyrkbänken.

Altartavlan är en gåva från astronomen Tycho Brahe och målad av Tobias Gemberlin 1578.

Den äldsta delen av kyrkan hade från början platt trätak med ett litet söderfönster högt uppe på väggen, vilket ännu är markerat i muren. Fönsterna var färre och mindre än nu och på norrsidan fanns inga fönster.

Ön Ven led mycket under krigen mellan Sverige och Danmark och efter freden i Roskilde1658, då Skåne med Ven blev svensk besittning. Tornet förföll och rasade samman och klockorna försvann. Den siste kyrkoherden under dansktiden, Hans Hansen Ertmand, död 1657, har sin gravsten i golvet nedanför predikstolen. Han och hans efterträdare både som kyrkoherde och make är avbildade tillsammans med den omgifta änkan och barnen på den stora prästtavlan på norrväggen. Predikstolen och bänkinredningen är från 1700-talet, liksom klockarebänken nedanför predikstolen, varifrån klockaren ledde psalmsången. Klockstapeln som byggdes på 1700-talet är ännu bevarad – i Tuna by, alltså ganska långt från kyrkan. Två klockor anskaffades. Storklockan är nu lillklockan i den avkristnande kyrkan mitt på ön.

Lillklockan – ursprungligen en skeppsklocka – hänger nu i vapenhuset. I början av 1800-talet togs nya fönster upp i norra väggen och de gamla förstorades. Orgel fick kyrkan först 1861.

I slutet av 1800-talet tillväxte befolkningen på Ven och nådde vid 1900-talets början över 1000 invånare. (Idag har ön 360 invånare) Man ansåg att kyrkan var för trång och uppförde då Allhelgonkyrkan mitt på ön. Den gamla kyrkan övergavs och fick förfalla. Dock restaurerades Sankt Ibbs gamla kyrka igen, med början omkring 1920, och 1938 kunde den återinvigas.

I samband med avkristnandet av Allhelgonakyrkan och försäljningen av denna till Statens fastighetsverk, påbörjades en omfattande renovering av S:t Ibbs gamla kyrka som avslutades i juni 2004. En stödförening, "S:t Ibbs Gamla kyrkans vänner” har funnits i många år. Den består av församlingsbor och andra intresserade. Föreningen har bland annat bekostat den nuvarande kyrkklockan, placerad på kyrkvinden i kyrkans äldsta del. Den som önskar ge ett bidrag till kyrkans underhåll har möjlighet att lägga en slant i det ”offerbord” som är placerat i vapenhuset. Sankt Ibb:s skyddshelgon är S:t Iacob, det vill säga aposteln Jacob den yngre, köpmännens skyddshelgon.

ÖPPETTIDER FÖR KYRKAN

Kyrkan håller öppet dagligen under sommaren (maj-augusti). Därefter är kyrkan öppen endast i samband med gudstjänster och vid överenskommelse. 

Öppettider sommaren 2024

1 maj - 23 juni 13.00-16.00 

24 juni - 31 augusti 11.00-16.00

Guidad tur i kyrkan?

Det finns möjlighet att gå guidade turer i alla våra kyrkor året runt. Bokningsförfrågan sker via vårt bokningsformulär. 

HITTA HIT

Adress: Kyrkbacken, Ven
Kollektivtrafik: Båt med Ventrafiken avgår från Skeppsbron i Landskrona till Bäckviken på Ven, du hittar biljetter och tidtabell från Landskrona här . Det går också att ta båten från Knutpunkten i Helsingborg till Bäckviken på Ven, du hittar biljetter och tidtabell från Helsingborg här.

Regionsbuss från Bäckviken avgår sedan mot kyrkbacken. Meddela busschauffören att du ska till S:t Ibbs kyrka.

PRAKTISK INFORMATION OM Kyrkan

Plats i bänkarna:  120 sittplatser
Möjlighet till utsmyckning: Endast på klockarebänken längst fram
Toaletter: Nej
Utrymme omklädning, förberedelse:  Nej
Utrymme för instrument eller liknande framför altarringen: Vid sidorna
Instrument i kapellet: Keyboard och orgel
Ljud- och ljusanläggning: Ljudanläggning finns, det finns möjlighet att spela cd, från mobil eller platta (läs om regler kring egen musik här), wifi finns

S:t Ibbs kyrkogård

Kyrkogårdens södra och västra del når ända fram till Backafallen och härifrån har man utsikt mot Danmark och Helsingborgskusten.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

Musik och kultur

Här hittar du alla våra konserter och kulturprogram.

Körer och musik

Att sjunga i kör och spela musik är glädje och alla kan vara med oavsett tidigare erfarenhet. Prova någon av våra körer eller vår musikundervisning för allt ifrån nybörjare till avancerat.

Kalender

Nyfiken på vad som händer i våra kyrkor och kapell? Klicka här!