Foto: Alex & Martin /Ikon

Begravning steg för steg

När en nära anhörig gått bort är sorgen den mest närvarande. Samtidigt behöver man ta beslut om en mängd saker kring begravningen. Här följer en stegvis och praktisk hjälp kring de beslut man behöver ta.

Anlita en begravningsbyrå

Det finns mycket som man som efterlevande kan göra själv, till exempel bokningar och planering av ceremoni och minnesstund. Det vanligaste är dock att man tar hjälp av en begravningsbyrå med det praktiska kring en begravning. Hur mycket det kostar beror till största delen på vilka tjänster man beställer. Val av kista, urna, gravsten, annons och arrangemang kring minnesstunden påverkar slutsumman. 

Den avlidnas önskemål

Det kan vara bra att ta reda på om den avlidna hade några särskilda önskemål om sin begravning. I möjligaste mån skall den avlidnas vilja styra valen kring den kommande begravningen. I vissa fall har man pratat om detta innan, medan det i andra fall kan vara bra att se om den avldine har lämnat några önskemål i Vita arkivet eller Livsarkivet. Många gånger är dock önskemålen inte helt uttalade, och frågor som du som anhörig behöver fatta beslut om i detta läge är i så fall:

  • Kremering eller jordbegravning
  • Val av ceremoni
  • Tid och lokal för ceremonin
  • Plats för minnesstund
  • Val av gravplats eller minneslund

Boka tid och plats för begravning

Om man väljer att ha en ceremoni med kista måste denna hållas senast inom 30 dagar från dödsfallet. Därför är det bra att så snart som möjligt kontakta Församlingsexpeditionen (för kristen eller borgerlig ordning) eller Kyrkogårdsexepedtionen (för muslimsk eller annan ordning) för val av tid och plats för ceremonin. Har du valt att kontakta en begravningsbyrå sköter de bokningen. Har du valt kremering har man upp till ett år på sig innan askan måste gravsättas, därmed kan ceremonin också ske längre fram än 30 dagar från dödsfallet.

Om den avlidna var medlem i Svenska kyrkan erbjuds kostnadsfritt en begravningsgudstjänst i valfri kyrka eller kapell i Svenska kyrkan. Övriga ceremonier är välkomna i S:t Jakobs kapell. Om den avlidna skall begravas på annan ort än där personen var folkbokförd kontaktas den lokala huvudmannen på den ort som önskas.

Val av ceremoni

Val av kyrka eller kapell

Val av begravningsplats och enskild grav

Gravsättning av kista sker i regel i anslutning till ceremonin. I dessa fall måste man i god tid före ha valt ut den plats där gravsättningen skall ske. Finns det inte en gravrätt att tillgå så bokar du ett besök hos Kyrkogårdsförvalningen för att se ut en gravplats.

Har du valt kremering finns det ingen anledning att jäkta fram ett beslut. Enligt svensk lag har man upp till ett år på sig innan askan måste gravsättas. Efter ceremonin och kremeringen är genomförd kan därför de anhöriga i lugn och ro bestämma om var askan skall gravsättas, hur gravanordningen skall utformas eller om man vill ansöka om att få sprida askan i hav eller i natur. Det kan vara bra att tänka på att gravfriden är mycket stark i svensk lagstiftning. Det innebär att det med få undantag går att få tillstånd att flytta redan gravsatt stoft eller aska.

 

Kremering

En kremering innebär att kistan med den avlidna transporteras till ett krematorium där den förbränns till aska. Kostnaden för kremeringen ingår i begravningsavgiften. Efter kremeringen placeras askan i den urna de efterlevande beställt. En kremering skall ske senast 30 dagar efter dödsfallet i regel efter att en begravningsgudstjänst eller annan ceremoni har hållits för den avlidna. I Landskrona finns krematoriet på Landskrona kyrkogård.

Jordbegravning

Gravsättning i kista. En kistbegravning kan avslutas ute vid gravplatsen eller i ceremonilokalen. I det första fallet sker gravsättning som en del av begravningsceremonin i närvaro av de anhöriga. I det andra fallet lämnar de anhöriga över gravsättningen till Kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning av kista skall ske senast 30 dagar efter dödsfallet.

Val av begravningsplats

Gravsten (gravsten eller annan gravanordning är frivillig)

Inbjudan/Annonsering

Ett vanligt sätt att informera om ett dödsfall och inbjuda till avskedsceremoni är att annonsera i den lokala tidningen. Om den läggs upp före begravningen finns möjlighet att informera om tidpunkt för begravning, eventuell minnesstund och önskemål kring klädsel och gåvor, till exempel stöd till någon fond. Anlitar du en begravningsbyrå brukar de ta hand om detta.

Planera en minnesstund

Lokal för minnesstund

Val av kista

Oavsett begravningsform, måste den avlidna förvaras och transporteras i en kista. Gravsättning av den avlidna får aldrig ske utan kista. Under ceremonin kan kistan täckas av ett bårtäcke. Ett bårtäcke kan användas istället för blommor på kistan. Bårtäcken i olika utföranden finns att låna till begravningsakten.

Bårtäcken finns att låna i alla kyrkor i Landskrona församling. Bårtäckena som finns inom församlingen finns enbart att låna till de bergravningar som sker i Svenska kyrkans ordning. 

Våra bårtäcken

Vid borgelig eller annan kristen begravning kan det finnas möjlighet att låna bårtäcke från den anlitade begravningsbyrån.

I väntan på begravning

När den avlidna fått de kläder som önskas och läggts i en kista (såkallad svepning) transporteras kistan från bårhuset till en bisättningslokal som Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller. I anslutning till bisättningslokalen finns ett visningsrum där de som önskar kan få se den avlidna en sista gång.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

Begravning

Frid lämnar jag åt er (Joh 14:27)

Leva vidare-gruppen

Stöd för dig som mist en nära anhörig