Protokoll och styrdokument

Här hittar du protokoll från kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt vår församlingsinstruktion och verksamhetsberättelse.

Kyrkorådet protokoll 2021

Kyrkorådet protokoll 2020

Kyrkofullmäktige 2021

Kyrkofullmäktige 2020