Protokoll och styrdokument

Här hittar du protokoll från kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt vår församlingsinstruktion och verksamhetsberättelse.

Kyrkofullmäktige 2020