Protokoll och styrdokument

Här hittar du protokoll från kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt vår församlingsinstruktion och verksamhetsberättelse.

Kyrkorådet protokoll 2021

Kyrkorådet protokoll 2020

Kyrkorådet protokoll 2019

KYRKORÅDET PROTOKOLL 2018

Kyrkofullmäktige 2020

Kyrkofullmäktige 2019

KYRKOFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 2018