Foto: Hjördis Thelander

Kyrkogården berättar

Vandra stilla längs gångarna och läs på gravstenarna eller beundra det gröna kultuarvet.

Fattiggravarna

Fattiggravarna, gravkvarter 84, Landskrona kyrkogård, anlades i början av 1930-talet. Ekonomiskt utsatta personer fick sin sista vila här fram till och med 1938. Bilden visar området år 2011.

Det gröna kulturarvet

Vegetationen som idag återfinns på våra kyrkogårdar i form av träd, häckar och buskar är förhållandevis ung i jämförelse med kyrkogårdarnas ålder.

Några Landskronabor

Här hittar du information som återfinns på ID-stories hemsida.

Begravningsplatser i Landskrona

Läs foldern om begravningsplatserna.

mer information