Foto: Jonas Dahlin

Härslövs kyrka

Denna vackra kyrka från 1100-talet, är bland de äldsta av Skåne många romanska stenkyrkor.

Kyrkan mitt i byn

Härslövs kyrka ligger mitt i byn Härslöv
utanför Landskrona. Då jordbruket kom att utvecklas under medeltiden bosatte sig fler och fler människor runt marken där kyrkan senare byggdes. På 1100-talet byggdes flera kyrkor i romansk stil, däribland Härslövs kyrka som idag är en av Skånes äldsta stenkyrkor.

Kyrkobyggnaden har genomgått många förändringar, bland annat tillkom ett nytt valv, nya tornoch två vapenhus i gotisk stil under 1400-talet. Valven var ett mycket viktigt tillägg då det symboliserade det himmelska.

En patronatskyrka
Under striderna mellan Danmark och Sverige om Skåne skövlades kyrkan och plundrades på inventarier. I samband med att Skåne sedan blev svenskt utsågs kyrkan att bli en patronatskyrka 1675. Detta innebar att kyrkobyggnaden fick en enskild person som ansvarade för kyrkan. Tidigare underhölls kyrkan av traktens bönder, men efter 1675 var det Knut Thott som ansvarade för kyrkans inkomster
och underhåll.

Fler förändringar
1680 revs det norra vapenhuset och teglet användesför att bygga en klocktornstrappa 1688. Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet reparerades kyrkan både ut- och invändigt. I mitten på 1850-talet kom kyrkan att förändras ytterligare då två sidobyggnader tillkom - en i norr och den andra i söder. Ytterligare en restaurering kom att ske 1978 då man tog fram de konserverade och välbevarade romanska kalkmålningarna från 1100-talet i avslutningen på koret och på triumfbågen. Även altaret fick en ny utformning vid renoveringen. Det är numera fristående och murat i tegel.

Två kyrkogårdar
Till kyrkan hör två kyrkogårdar, den ”gamla” som finns runt kyrkan samt den ”nya” som ligger 500 meter bort från kyrkan. Den gamla kyrkogården används inte idag för jordbegravning, men det finns både en urn- och minneslund.

Den ”nya” kyrkogården är inte helt ny utan anlades runt 1890, eftersom befolkningsmängden i Härslöv var stor och den gamla kyrkogården inte gick att utvidga. Det var den då nyanställde stadsplantören i Landskrona, Åke Hans Grahnberg, som gjorde en planritning till kyrkogården och den godkändes i kyrkorådet i september 1888.

Sevärdheter i Härslövs kyrka
Även om kyrkan har funnits sedan medeltiden saknas helt och hållet inventarier av medeltida urspung. Det som fanns är numera spårlöst försvunnet. Man spekulerar om det kan höra ihop med den utplundring av kyrkor som skedde under det skånska kriget på 1670-talet. Tyvärr finns det därför få inredningdetaljer och föremål som är av kulturhistoriskt intresse i kyrkan.

Altaravlans målning är gjord 1857 av den danska konstnären Christian Thörrestrup och föreställer den dag Jesus återuppstod från de döda och delade en måltid med två lärjungar i Emmaus. När brödet bröts kände de igen honom och då försvann han. Altaruppsatsen står på ett murat podium bakom altaret. Inramningen och
podiet är från 1978 av Carl-Axel Acking.

Bänkarna som finns inne i kyrkan är gjorda av trä 1898 av Eiler Græbe men fick en ny färgsättning med predikstolen som inspiration 1978 av C-A Acking.
Den gröna färgen är tänkt att ge en vision om  bokskogen om våren.

Orgeln är ursprungligen från 1857 och byggd av Sven Fogelberg, ombyggd 1937 av Th. Frobenius i Danmark samt restaurerad och utökad av A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund 1992.

Kyrkklockorna är av järnmalm och storklockan göts 1778 av Abraham Wetterholtz. Den är dekorerad med akantusblad och inskriptioner. Lillklockan göts 1825 av S C Grönwall i Stockholm. Den har dekorationer med inskriptioner, bilder av hjärtformade blad samt Maria och Josef med Jesusbarnet.

Något som du också bör ta en extra titt på när du är i kyrkan är predikstolens träsniderier som är tillverkade av Jakob Kremberg och Statius Otto i början av
1600-talet. Predikstolen är kyrkans äldst bevarade inredning och är rikt dekorerad med skulpturer av diverse livfulla kvinnor och män. Kvinnorna i halvfigur tros vara gjorda av Kremberg medan reliefen av uppståndelsen är av Statius Otto.

 

ÖPPETTIDER FÖR KYRKAN

Kyrkan håller öppet vid gudstjänster och vid överenskommelse. Vänligen kontakta vår expedition på 0418 -574 00 om du önskar besöka kyrkan utanför gudstjänsterna. 

VIRITUELLT KYRKOBESÖK

Ska du planera dop, vigsel eller begravning? Eller är du bara nyfiken på hur kyrkan ser ut inuti?

Här kan få ett smakprov på hur kyrkan ser ut. Längst upp i fönstret som öppnar sig väljer du vilken eller vilka kyrkor du vill bekanta dig med.

Hitta hit

Adress: Aspavägen 22, Härslöv
Kollektivtrafik: Regionsbuss 260 stannar på hållplats Härslöv Mejerivägen ca.8 min från kyrkan och församlingshemmet. 

PRAKTISK INFORMATION OM kyrkan

Plats i kyrkbänkarna:  120 sittplatser
Möjlighet till utsmyckning: ljus eller blommor i bänkarna (22st bänkrader)
Toaletter: 1st (liten) 
Utrymme omklädning, förberedelse:  inte inne i kyrkan, men i församlingshemmet brevid kyrkan
Utrymme för instrument eller liknande framför altarringen: vid sidorna
Instrument i kapellet:  orgel och piano
Ljudanläggning: ljudanläggning finns, det finns möjlighet att spela cd, från mobil eller platta (nya regler från februari 2019, kontakta expeditionen om du är osäker), wifi finns

LOKAL TILL UTHYRNING I ANSLUTNING TILL kyrkan - härslövs församlingshem

Antal platser: 50st
Kök och typ av kök: vanlig hushållsspis, vanlig diskmaskin, stor kaffekokare, vattenkokare, mikrovågsugn
Teknik: wifi  
Förtäring:  om så önskas
Regler:  ingen starksprit tillåten
För att önskemål om att hyra av lokalen vänligen kontakta vår expedition på 0418- 574 00

Guidad tur i kyrkan?

Det finns möjlighet att gå guidade turer i alla våra kyrkor året runt. Bokningsförfrågan sker via vårt bokningsformulär. 

Härslövs gamla kyrkogård

Härslövs gamla kyrkogård ligger runt kyrkan mitt i byn och har gjort så i många århundranden.

Härslövs nya begravningsplats

Nya begravningsplatsen, som inte längre är så ny, invigdes den 8 oktober 1890.

Härslövs minneslund

Härslövs minneslund togs i bruk i mitten av 1980-talet.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

Härslövs kyrkokör

En blandad kör vi oss som gillar att sjunga!

Härslöv-Ottarps lekmannakår

Träffar med intressanta föredrag, kaffe och gemenskap

Härslövs mellankör åk 3-6

Kom och sjung med oss!