Foto: Kristina Strand Larsson

Sofia Albertina Gosskör och Minigossar

En kör för killar som gillar musik och som vill utmanas tillsammans med andra!

Vad är en gosskör?
Gosskörer har en flerahundraårig historia där unga killar får möjlighet att utveckla sin musikaliska förmåga tillsammans. Kören kan består av killar från 5 år och uppåt. I Landskrona finns en tradition med gosskörer som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Under 2018 återtogs den gamla traditionen i och med starten av Sofia Albertina Gosskör under ledning av organist Dag Videke.

I gosskören får du en rejäl musikutbildning – gratis. Här tränar du din röst, din musikalitet ochkreativitet, din förmåga till fokus och samarbete.Här lär du dig musikteori: begrepp, notläsning och ackorduppbyggnad. Körsång är dessutom en bra språk- och lästräning. Men det vikigaste av allt är att det är kul!

sofia albertina minigossar

Minigossarna är en förberedande kör med leken ochmusiken i centrum. Kören riktar sig till killar från 5 år där var och enfår utrymme att hitta sin röst och lust till sång. Under ca 20 minuterleker vi med hjälp av sånger och musik av alla slag.

Torsdagar 15.20-16.00 i Kyrkans hus
Start 9 september 

sofia albertina gosskör

Tors. 16.10-16.50 i Kyrkans hus
Start 9 september 

Hitta hit

Adress: Artillerigatan 2, Landskrona
Kollektivtrafik: Stadsbuss 2, 3 och 5 stannar på hållplats Säbygatan ca. 3 minuter gångväg

För mer information och anmälan, kontakta mig!

Dag Videke

Dag Videke

Landskrona församling

Organist, Musiker

Det går också bra att göra din anmälan i formuläret nedan!

Ange vilken kör du önskar anmäla ditt barn till

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV