Foto: Lars Wall

Landskrona krematorium

Under 2021 genomfördes 850 kremationer.

Landskrona krematorium är från 1961 och ingår i det begravningscentrum som domkyrkoarkitekten Eiler Graebe hade börjat skissa på redan i slutet av 1930-talet. Andra världskriget gjorde att planerna inte togs upp på agendan igen förrän under 1950-talet. Krematoriet togs i bruk den 25 april 1961.
Det ovanliga med begravningscentret var att kyrka, kapell och krematorium är sammanbyggda och detta var en för tiden ny och radikal tanke.

Landskrona blev den sjunde orten i Skåne som fick ett krematorium, det första var Helsingborg 1928, Malmö fick sitt 1932 och Ystad 1942. Det finns idag cirka sextio krematorier i Sverige

En följd av kremationssedens utbredning blev inrättandet av minneslundar.