Foto: Hjördis Thelander

POSK

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som finns representerade som förtroendevada i Landskrona församling. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

POSK finns på alla nivåer i Svenska kyrkan. Våra kandidater är del av församlingslivet och du hittar oss i kören, på pilgrimsvandringen, i kyrkbänken mm.

POSK ser möjligheter i mångfald och anser att kyrkan ska motverka all särbehandling på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller andra diskrimineringsgrunder. Vi vill stödja rättvis handel och hållbart nyttjande av jordens resurser samt värna det kulturarv som våra kyrkor och begravningsplatser utgör.

Foto: Hjördis Thelander

POSK Landskrona vill värna församlingsbor och anställda i vår församling, bland annat genom att prioritera:    

 • Diakoni
 • Frivilligverksamhet      
 • Barn-, familj- och ungdomsverksamhet 
 • Religionsdialog
 •  Internationellt arbete
 • Sång och musik

Nomineringslista från kyrkoval 2021

 1. Marie Rudolfsson 65 år, Djurskötare, Ottarp 
 2. Ida Boström 37 år, Mjukvarutestare/Civilekonom, Egnahem 
 3. Eva Engkvist 
  73 år, Redovisningsekonom, Ottarp 
 4. Sune Karlsson 71 år, Prost, Egnahem 
 5. Irene Kunosson 57 år, Familjehem, Öster 
 6. Gunnel Scharin 71 år, Kyrkoherdens sekreterare, Larvi 
 7. Birgitta Wettersand 67 år, Rehabiliteringshandläggare, Centrum/Hamnen 
 8. Leif Dahlström 70 år, Tekniker, Centrum 
 9. Örjan Isgren 53 år, Elevassistent, Sandvången 
 10. Johan Fernegård 70 år, Systemadministratör, Vadensjö 
 11. Anita Svärdh 78 år, Kontorist, V:a Fäladen 
 12. Kalle Nilsson 66 år, Kyrkvaktmästare, Vadensjö 
 13. Martin Fairbairn 68 år, Pedagog, Hyllingelyckan 
 14. Poul W Lorenzen 47 år, Kocksteward/Sjömanskock, Slottet 
 15. Margaretha Yrvenstam 71 år, Kontorist, Centrum 
 16. Eva Klintenberg 59 år, Förskollärare, Nyhamn
 17. Eva Persson 50 år, Socionom, V:a Fäladen 
 18. Maria Engkvist 45 år, Grundskollärare, Ottarp 
 19. Anita Olsson 70 år, Driftledare, Ottarp 
 20. Daniel Evaldsson 51 år, Yrkeslärare/Förarprövare, Väster 
 21. Kerstin Christensson 72 år, Utvecklingschef, Egnahem 
 22. Marie Engkvist 46 år, Specialpedagog, Härslöv 
 23. Anna Nilsson 41 år, Teologistuderande, Sandvången 
 24. Inga-Lill Isgren 56 år, Busschaufför, Pilåkern 

Hemsida: www.posklandskrona.wordpress.com och www.posk.se
Facebook: POSK Landskrona
Instagram: posk_landskrona

 

Foto: Hjördis Thelander