Kyrkofullmäktiges sammanträden

19 oktober 18.00 i Kyrkans hus

14 december 17.30 i Kyrkans hus

Så styrs Landskrona församling

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa om hur organisationen är uppbyggd och se vilka personer som företräder dig som medlem i Landskrona. Du hittar även protokoll från båda kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Protokoll och styrdokument

Här hittar du protokoll från kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt vår församlingsinstruktion och verksamhetsberättelse.