Pizzakväll - A slice of heaven!

Tillsammans med andra blivande konfirmander bjuder vi in dig till en pizzakväll där du kan träffa konfaledarna, präster, pedagoger och vår ungdomsgrupp.

Lär känna nya kompisar och prova på hur det kan vara på en konfirmandträff! Vi
avslutar med en gemensam mässa. Du behöver inte ha anmält dig till någon grupp för att delta, kvällen är dessutom helt gratis. 

När: 24 augusti 17.00 i Sofia Albertina kyrka

Anmälan hittar du nedan!

Din vårdnadshavare måste godkänna att anmälan skickas till Landskrona församling

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera de uppgifter om dig som du anger på anmälningsblanketten. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Landskrona församling och endast i syfte att administrera konfirmationen. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kommer vi att skicka ut nya blanketter. Uppgifterna som med samtycke lämnas in genom dessa blanketter behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet. Vi sparar vissa uppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap det första året efter konfirmationen. Vissa uppgifter om konfirmationen och våra konfirmander sparas även i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för evigt för historiska ändamål. RÄTTIGHETER Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan bevisas. Vill ni få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra. Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till landskrona.forsamling@svenskakyrkan.se.