Så här behandlar vi dina uppgifter

Från och med den 25 maj träder den nya dataskyddslagen GDPR i kraft.

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Därför har vi, i likhet med många andra stora organisationer och myndigheter, ett pågående projekt i syfte att anpassa våra behandlingar till dataskyddsförordningen.

Har du frågor som berör Landskrona församling är du välkommen att kontakta dataskyddsombud, Lena Andersson.

Läs mer på hemsidan för nationell nivå, vilken gäller hela Svenska kyrkan.