Härslöv-Ottarps lekmannakår - PAUSAS

Träffar med intressanta föredrag, kaffe och gemenskap

Allt arrangeras gemensamt av Lekmannakåren, Sensus och med hjälp av Landskrona församling.

På rådets uppdrag:
Kurt Andersson, 0418-751 33 eller 070-276 38 34, kurt.elsie@telia.com      Anita Svärdh, 0418-227 64 eller 0736-75 73 27, anita.svardh@bredband.net

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV