Om Landskrona församling

Landskrona församling är en en av Lunds stifts största församlingar med över 16 000 medlemmar och därmed en del av den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan. Församlingen sträcker sig över Landskrona, Borstahusen, Ven, Härslöv, Ottarp, Säby och Vadensjö. Tillsammans arbetar vi för att vara en av grundpelarna i Landskrona och därigenom finnas som en aktiv samhällsaktör – hos oss finns något för alla!