Volontärarbeta i församlingen

I Landskrona församling finns det möjlighet att volontärarbeta i både våra kyrkor och kapell, diakoni och den internationella gruppen. Du kan själv välja mellan att delta kontinuerligt i en verksamhet eller vid speciella insatser.

Grundkurs i kristen tro

Eftersom vi inte kan träffas som normalt har vi bestämt att göra en distanskurs i kristen tro för dig som arbetar som volontär i kyrkan. Självklart kan även vem som helst ta del av materialet.

VOLONTÄRARBETE I VÅRA KYRKOR OCH KAPELL

Kyrkvärdar
Som kyrkvärd är du en del av gudstjänstlivet i församlingen och hjälper till både före, under och efter gudstjänsten. Det handlar bland annat om att förbereda agendor och psalmböcker, gå med i processionen, ta upp kollekt, servera kyrkkaffe och delta i samtal. Gemensamt har vi ansvar för att alla som kommer till kyrkan känner sig välkomna och får en gott bemötande oavsett om man är ny eller trogen gudstjänstfriare.  Du som vill bli kyrkvärd är intresserad av Svenska kyrkan och den lokala församlingen. Alla kyrkvärdar väljs av kyrkorådet. Du förväntas vara döpt och konfirmerad enligt Svenska kyrkans ordning – eller likvärdigt

Sofiavärdar
Sofiavärdarna finns på plats i Sofia Albertina kyrka alla veckans dagar mellan 12.00-16.00. Sofiavärdarna är i första hand församlingens kyrkväktare och guider. De är också tillgängliga för samtal om stort och smått för våra besökare. Du som vill bli Sofiavärd är intresserad av Svenska kyrkan och den lokala församlingen.
Information och anmälan: Charlotte Winther

Konsertvärdar
Information och anmälan: Dag Videke

Lunchvärdar
Information och anmälan: Dag Videke

Volontärarbete i vår diakoni

Information och anmälan: Cheryl French och Marie Branting

MATelvan

Församlingens klädförråd

Loppis

Frivilliggruppen

Påsk- och jul i gemenskap

 

Internationella gruppen

Information och anmälan: Helena Sköldin

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Den internationella gruppen är för dig som på ett eller annat sätt vill engagera dig i internationella frågor. Vårt arbete inkluderar flera olika områden:

Under fastan och advent- och jultiden pågår insamling till Svenska kyrkans internationella arbete som bedriver hjälparbete runt om i världen. Vi gör vad vi kan för att samla ihop pengar i kollekter, insamlingar, försäljning med mera. Här finns det stort utrymme för dig att komma med förslag och tankar på vad vi kan göra.

I Landskrona möts hela världen, därför jobbar vi aktivt också på att hela världen kan mötas. SamLa Kvinnor är en del av detta arbete. Du kan också engagera dig för att arbeta med ensamkommande unga eller med det viktiga arbetet att påverka samhället i stort. 

Läs mer om internationella gruppen här!