Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationella gruppen

Vore det kul att besöka människor i andra länder? Ta emot gäster här hemma? Samla in pengar till utsatta runt om i världen? Välkommen att vara en del av Internationella gruppen!

Den internationella gruppen är för dig som på ett eller annat sätt vill engagera dig i internationella frågor. Vårt arbete inkluderar flera olika områden:

Insamling till Svenska kyrkans Internationella arbete

Under fastan och advent- och jultiden pågår insamling till Svenska kyrkans internationella arbete som bedriver hjälparbete runt om i världen. Vi gör vad vi kan för att samla ihop pengar i kollekter, insamlingar, försäljning med mera. Här finns det stort utrymme för dig att komma med förslag och tankar på vad vi kan göra. Läs mer om Svenska kyrkans Internationella arbete här.

Engagemang i Landskrona

I Landskrona möts hela världen, därför jobbar vi aktivt också på att hela världen kan mötas. SamLa Kvinnor är en del av detta arbete. Är du intresserad av att möta människor från olika kulturer, religioner och länder kontakta Helena. Du kan också engagera dig för att arbeta med ensamkommande unga eller med det viktiga arbetet att påverka samhället i stort.

Resor och gäster

Att vara engagerad internationellt betyder också att knyta kontakter med människor över hela jorden.  Det finns dessutom möjlighet att arbeta för nya vänrelationer med kristna i Tanzania. Som del av den internationella gruppen kan du få ta emot gäster från andra länder såväl som åka till andra och lära dig mer om deras liv, tro och situation.

Våra vänner i Lui

Landskrona har en vänrelation med Lui-stiftet i Sydsudan. Våra kristna syskon där lever i krig och på flykt, därför vill vi fortsätta vårt arbeta att stötta dem på de sätt vi kan, med kollekter, böner och att hålla kontakten.

Ung och vill förändra?

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

Grupp ageravolontärer som sopar ut sitt budskap i en magafon.

Bli Ageravolontär

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Utbytesprogrammet

Välkommen att söka till Act Svenska kyrkans utbytesprogram för unga vuxna 18–30 år. Du får dela vardagslivet, och engagera dig i kyrkan och samhället under tre månader i Costa Rica, Filippinerna eller Tanzania.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar på ett 40-tal orter runt om i världen och finns till för svenskar på ytterligare ett hundratal platser. Församlingarnas arbete går ut på att finnas till för dig som turist, resande, boende eller på annat sätt vistas utomlands. Svenska kyrkan vill då vara en plats man kan komma och känna sig hemma, få hjälp i kriser, fira gudstjänst, fira Lucia och andra svenska högtider och på andra sätt vara en del av Svenska kyrkan. Församlingarna är beroende av gåvor och insamlingar från Sverige. Du kan i den Internationella gruppen engagera dig särskilt som ombud för Svenska kyrkan i utlandet.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

Pilgrimsvandringar

Pilgrimens sju nyckelord är enkelhet, långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad.

SamLA kvinnor

Vi vill samla kvinnor från alla kulturer, traditioner och religioner till en mötesplats där vi kan få nya vänner. | We are offering a meeting place where women from different cultures, traditions and religions can make new friends.

"Svenska kyrkan i utlandet" är inte publicerad