Foto: Lars Wall

S:t Ibbs minneslund

Jordningsytan utgörs av en singelbeströdd rektangulär yta som mönsterkrattas. Den är omgärdad med en buxbomskant och har dekor i centrum i form av ett liggande ankare i buxbom.

På Gamla kyrkogården och gränsande till norra muren invigdes en minneslund den 6 september 1991.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV