Foto: Lars Wall

S:t Ibbs minneslund

Jordningsytan utgörs av en singelbeströdd rektangulär yta som mönsterkrattas. Den är omgärdad med en buxbomskant och har dekor i centrum i form av ett liggande ankare i buxbom.

På Gamla kyrkogården och gränsande till norra muren invigdes en minneslund den 6 september 1991.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

S:t Ibbs kyrkogård

Kyrkogårdens södra och västra del når ända fram till Backafallen och härifrån har man utsikt mot Danmark och Helsingborgskusten.

Leva vidare-gruppen

Stöd för dig som mist en nära anhörig