På andra språk

Läs mer om begravning, vad som ingår i begravningsavgiften etc.

Foldern "Om begravning" utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation finns att ladda ner här på olika språk.

Vidare finns det ett häfte "Mina önskemål" som handlar om hur man önskar ha det på sin egen begravning.

OM BEGRAVNING ATT SKRIVA UT PÅ EGEN SKRIVARE

MINA ÖNSKEMÅL SOM EGET DOKUMENT
Här hittar du Mina önskemål, där du enkelt kan fylla i hur vill ha det med det praktiska i samband med din begravning.