Foto: AstroStar /Shutterstock

Någon att prata med

Alla behöver någon att prata med. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen till oss för att prata. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.

ENSKILDA SAMTAL

Du är välkommen att boka en tid för enskilt samtal med en av våra diakoner och präster som har tystnadsplikt. Det går också bra att komma till vår öppna diakonimottagning på församlingsexpeditionen  måndagar kl.13.00-15.00. 

Prata med präst

Under helger finns det möjlighet att prata med en av våra församlingspräster via telefonnummer 0418- 574 65. Alla präster har tystnadsplikt och det du berättar stannar mellan dig och prästen. Inga samtal spelas in. Vår präst finns tillgänglig lördag till söndag/helgdagar kl.09.00–17.00.

JOURHAVANDE PRÄST

Varje natt kl 21.00-06.00 kan du också prata med en präst inom Svenska kyrkan. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Det finns också möjlighet att ta kontakt via chatt eller brev. 

Inga samtal spelas in och samtalet syns inte heller på din telefonräkning. Tar du kontakt via chatt eller digitalt brev krypteras innehållet och försvinner när chatten stängs ner eller brevet tas bort, alternativt när tiden för brevet gått ut. Ingenting sparas.

Här kan du läsa mer om jourhavande präst.

SJUKHUSKYRKAN

Vår sjukhuspräst Per Johansson finns på plats regelbundet på Landskrona lasarett. Besök och samtal sker kontinuerligt på avdelningarna eller vid förfrågan när behov uppstår. Sjukhuskyrkans placering och kontaktuppgifter till sjukhusprästen finns i sjukhusets foajé.

LEVA VIDARE-GRUPP

En sorgegrupp består av 5-8 deltagare och leds av våra diakoner, där vi vid varje tillfälle samlas vi kring ett tema. Är det något specifikt som du vill samtala kring ger vi självklart utrymme till detta. Samtalsgruppen är en plats där vi kan prata och läka tillsammans. Allt som sägs stannar inom gruppen. Läs mer om vår leva vidare-grupp här!