Begravning

Frid lämnar jag åt er (Joh 14:27)

Nya (tillfälliga) riktlinjer gällande begravning

Idag ser vi hur begravningar bokas av och skjuts upp på obestämd framtid. Många vill undvika stora samlingar och många äldre kan inte vara med - vilket är fullt begripligt. Men med tanke på att dagens begränsningar förmodligen kommer att kvarstå under längre tid, vill Landskrona församling ändå råda dig att inte skjuta upp begravningen.

 

Antal medverkade vid begravningsgudstjänst eller urnsättning

Från den 24 november 2020 finns det nya riktlinjer kring maxantalet som får samlas vid allmänna och offentliga sammankomster. Begravning och urnsättning i Svenska kyrkans ordning räknas som en offentlig sammankomst, men ses som ett undantag av Regeringen. Därmed tillåts upp till 20 deltagare exklusive medverkande om lokaler och andra förutsättningar medger det. 

 

Klicka här för mer information om hur en begravning kan genomföras.

Begravningsgudstjänsten vill förmedla friden och hoppet om att Gud alltid är med oss, i liv, död och evighet. Jesus ord vill påminna oss att vi inte alltid behöver förstå med vare sig tankar, känslor eller ord, utan i stället lita på att Gud är större än våra hjärtan. I Guds famn finns plats för alla vår tårar och saknad.

alla kan göra något

Som människa ställs vi inför mycket glädje, men också svårigheter. För så tycks livets förutsättningar vara, så är det att vara människa. Vid begravning kan man låta en begravningsbyrå hjälpa en men man kan också göra mycket själv. Läs mer om vad man får och inte får göra själv och vad som ingår i den begravningsavgift som alla betalar.

Själaringning

I samband med bokning av begravning bokar man även en tid för själaringning (kyrkklockan ringer i Sofia Albertina kyrka 1–2 dagar efter att dödsfallet anmälts till församlingen). Tacksägelse sker oftast söndagen efter i Sofia Albertina kyrka eller om de anhöriga valt annan kyrka. Tacksägelse är en förbön i gudstjänsten för den avlidne då ljus tänds.

Begravningsgudstjänst

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan kan begravningsgudstjänsten ske i någon av våra kyrkor och kapell. Inför begravningen tar tjänstgörande präst kontakt med de anhöriga för att tillsammans utforma avskedet och är ett led i den själavård som alla erbjuds ett tag efter begravningen.

Livesänd eller filmad begravning

För digital närvaro vid ceremoni rekommenderar Svenska kyrkan anhöriga att sända live via privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan medverka. Privat uppkoppling kan vara exempelvis Facetime, Skype eller via en sluten grupp på Facebook.

Under ceremonin kan Landskrona församling kostnadsfritt erbjuda stativ och hållare för mobilkamera, mikrofon som fungerar till Iphone, samt WiFi.

Det är alltså du som anhörig som ansvarar för att sändningen inte sprids utanför det slutna sällskapet. Annars gäller upphovsrättsliga regler och GDPR-regler som gör att viss musik inte kan spelas, samt att tillstånd från medverkande i ceremonin måste ges skriftligt.

Uppspelning av musik vid begravning

Med jämna mellanrum kommer önskemål om att via församlingens ljudsystem spela upp egen musik vid gudstjänster och dop, bröllop och begravningar. Landskrona församling har tagit beslut om att Spotify inte får användas eftersom Spotify Business upphör. Det innebär att Spotify enbart får användas av privatpersoner i hemmet. Om önskemål att spela upp en låt eller sång finns, kan detta göras via CD-skiva eller en nedladdad låt från exempelvis Itunes. Det hela handlar om licens/royalties till skivbolagen. Vid köp av CD eller Itunes betalas licens/royalties vid köpet och genom församlingens avtal med STIM har församlingen rätt att spela upp musiken offentligt.

För mer information om uppspelning av musik vid begravning, klicka här!

Hur förklarar man vad begravning innebär för ett barn?

Det är inte alltid lätt som barn att förstå vad en begravning innebär. Nedan finner du en film tillsammans annan information som du kan använda för att prata med barn om vad en begravning innebär. Det finns även tips för dig som vuxen om hur man stöttar ett barn i sorg. 

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV