Begravning

Frid lämnar jag åt er (Joh 14:27)

Begränsningar i våra kyrkor och kapell med anledning av Corona/Covid-19

 • Sofia Albertina kyrka - 50 personer (100 personer med vaccinationsbevis)
 • S:t Johannes kyrka - 50 personer (80 personer  med vaccinbevis)
 • Ottarps kyrka  - 50 personer (80 personer med vaccinbevis)
 • Härslövs kyrka - 50 personer
 • S:t Ibbs kyrka - 50 personer
 • Borstahusens kapell - 40 personer
 • S:t Jakobs kapell - 15 personer
 • Kapell Ankaret - 15 personer 

Krävs vaccinationsbevis finns det möjlighet för fler att närvara. 

För de dop där vaccinationsbevis krävs, krävs även giltigt legitimation för samtliga personer över 18 år. De bevis som kontrolleras är vaccinationsbevis. Andra former av covidbevis, som testbevis och tillfrisknandebevis, omfattas inte. 

 • Covidbeviset är ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfrisknandebevis)
 • Vaccinet är ett av EMA (European Medicines Agency) godkänt vaccin
 • Personen är fullvaccinerad, dvs har Dos 2/2 (1/1 om det är Janssens vaccin)
 • 14 dagar har passerats efter sista dosen (gäller ej boosterdos)

Begravningsgudstjänsten vill förmedla friden och hoppet om att Gud alltid är med oss, i liv, död och evighet. Jesus ord vill påminna oss att vi inte alltid behöver förstå med vare sig tankar, känslor eller ord, utan i stället lita på att Gud är större än våra hjärtan. I Guds famn finns plats för alla vår tårar och saknad.

alla kan göra något

Som människa ställs vi inför mycket glädje, men också svårigheter. För så tycks livets förutsättningar vara, så är det att vara människa. Vid begravning kan man låta en begravningsbyrå hjälpa en men man kan också göra mycket själv. Läs mer om vad man får och inte får göra själv och vad som ingår i den begravningsavgift som alla betalar.

Själaringning

I samband med bokning av begravning bokar man även en tid för själaringning (kyrkklockan ringer i Sofia Albertina kyrka 1–2 dagar efter att dödsfallet anmälts till församlingen). Tacksägelse sker oftast söndagen efter i Sofia Albertina kyrka eller om de anhöriga valt annan kyrka. Tacksägelse är en förbön i gudstjänsten för den avlidne då ljus tänds.

Begravningsgudstjänst

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan kan begravningsgudstjänsten ske i någon av våra kyrkor och kapell. Inför begravningen tar tjänstgörande präst kontakt med de anhöriga för att tillsammans utforma avskedet och är ett led i den själavård som alla erbjuds ett tag efter begravningen.

Livesänd eller filmad begravning

För digital närvaro vid ceremoni rekommenderar Svenska kyrkan anhöriga att sända live via privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan medverka. Privat uppkoppling kan vara exempelvis Facetime, Skype eller via en sluten grupp på Facebook.

Under ceremonin kan Landskrona församling kostnadsfritt erbjuda stativ och hållare för mobilkamera, mikrofon som fungerar till Iphone, samt WiFi.

Det är alltså du som anhörig som ansvarar för att sändningen inte sprids utanför det slutna sällskapet. Annars gäller upphovsrättsliga regler och GDPR-regler som gör att viss musik inte kan spelas, samt att tillstånd från medverkande i ceremonin måste ges skriftligt.

Uppspelning av musik vid begravning

Med jämna mellanrum kommer önskemål om att via församlingens ljudsystem spela upp egen musik vid gudstjänster och dop, bröllop och begravningar. Landskrona församling har tagit beslut om att Spotify inte får användas eftersom Spotify Business upphör. Det innebär att Spotify enbart får användas av privatpersoner i hemmet. Om önskemål att spela upp en låt eller sång finns, kan detta göras via CD-skiva eller en nedladdad låt från exempelvis Itunes. Det hela handlar om licens/royalties till skivbolagen. Vid köp av CD eller Itunes betalas licens/royalties vid köpet och genom församlingens avtal med STIM har församlingen rätt att spela upp musiken offentligt.

För mer information om uppspelning av musik vid begravning, klicka här!

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till våra kyrkogårdar och till kyrkogårdsförvaltningens expedition på Landskrona kyrkogård. 

Hur förklarar man vad begravning innebär för ett barn?

Det är inte alltid lätt som barn att förstå vad en begravning innebär. Nedan finner du en film tillsammans annan information som du kan använda för att prata med barn om vad en begravning innebär. Det finns även tips för dig som vuxen om hur man stöttar ett barn i sorg. 

Kvinna håller om en liten flicka.

Stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Några råd är att använda raka ord, säga som det är och utgå från barnets egna frågor.

En småbarnsfamilj besöker kyrkogård.

Barnen får vara delaktiga i begravningen

Är det lämpligt att barn deltar vid en begravning? Hur anpassar man en begravning till barnets nivå? Gör gärna barnen delaktiga i ceremonin.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Att planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Musik till begravning

Förslag på psalmer och orgelmusik framförda av Landskrona församlings musiker inför begravningsgudstjänsten

Leva vidare-gruppen

Stöd för dig som mist en nära anhörig