Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Landskrona församling Besöksadress: Artillerigatan 2-4, 26123 Landskrona Postadress: Artillerigatan 4, 261 33, Box 364, 26123 Landskrona Telefon:+46(418)57400 E-post till Landskrona församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravplats & Gravskötsel

Det finns gravplatser med gravrätt, med begränsad gravrätt och utan gravrätt. Vi kan hjälpa till med skötsel av samtliga!

Att välja gravplats

Ska du välja gravplats på någon av våra kyrkogårdar eller begravningsplatser vänder du dig med förtroende till Sten Frederiksen, 0418-574 58 eller till kyrkogårdsexpeditionen, 0418-574 50. Här får du hjälp både med dina funderingar och rent praktiskt med att välja plats.

Gravrätt

Till gruppen gravplatser med gravrätt hör kistgravplatser med plats för en eller flera kistor och urngravplatser med plats för en eller flera urnor.
Till rättigheterna hör att smycka gravplatsen och, efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen, montera en gravsten eller annan fast anordning. Att sätta upp en gravsten är frivilligt. En gravrättsinnehavare kan sätta blommor och ljus på en gravplats utan att det finns en gravsten. Gravanordningar bekostas av gravrättsinnehavaren och är dennes egendom.

Gravrättinnehavaren till gravplatser med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning.

Begränsad gravrätt

Gravplatser med begränsad gravrätt är askgravplatser, kolumbarium inomhus och urnmur utomhus som kan ha plats för en eller flera urnor.

För gravrättsinnehavaren innebär detta inskränkningar i rätten att bestämma över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.

Förvaltningen ansvarar för skötsel av gravplatsen, som ett serviceåtagande åt gravplatsinnehavaren. För detta tar förvaltningen ut en avgift i samband med upplåtelse av gravplatsen.

Utan gravrätt 

Gravplatser utan gravrätt är askgravlund, minneslund och kistminneslund, med plats för gravsättningar inom ett gemensamt område. Dessa områden sköter huvudmannen.

Vid gravsättning av aska i askgravlund får de anhöriga delta. En skylt med den gravsattes namn kan efter beställning sättas upp av huvudmannen på en särskild plats. Namnskylten bekostas normalt av dödsboet eller av anhöriga.

Minneslunden och kistminneslunden är anonyma gravplatstyper där nedsättning eller utströende av aska görs av kyrkogårdspersonalen utan närvaro av de anhöriga. För både askgravlund och minneslund finns en särskilt utformad plats för utsmyckning, gemensam för anhöriga.

Hjälp med gravskötsel

Observera att allt inom en gravplats tillhör gravrättsinnehavaren, t ex lövräfsning, beskärning, klippning av buxbom, plantering av växter och blommor, påfyllning med jord och singel.

Priser för 2018

AVGIFTEN FÖR SKÖTSEL OMFATTAR:

Vårarbete: Beskärning av växter, luckring av rabatter, rengöring av singelplan, borttagning av granristäckning.
 
Under säsongen: Skyffling av singelplan, gräsklippning, kanthuggning, luckring av jordytan, borttagning av ogräs, putsning av blommor och rosor. Plattor, gravhällar och stenkanter sopas rena. Vissna snittblommor tas bort varje vecka.

Höstarbete:  Beskärning av rosor och perenna växter, röjning av sommarblommor, lövräfsning, klippning av häckar och buskar.
 
Observera att reparation av anläggning och ersättning av döda växter utförs ej för skötselkostnaden. Innan skötsel påbörjas, rengörs gravplatsen av kyrkogårdsförvaltningen och faktureras gravrättsinnehavaren.

ÅRSSKÖTSEL

Urngravplats,  502 kr

1-plats singelgrav, 666 kr
2-plats singelgrav, 1 027 kr 
3-plats singelgrav, 1 217 kr
4-plats singelgrav, 1 430 kr                                                   

1-plats gräsgrav, 409 kr
2-plats gräsgrav, 634 kr
3-plats gräsgrav, 763 kr
4-plats gräsgrav, 900 kr      

YTSKIKT

Singel 363 kr per hektoliter inkl utläggning 
Jord 384 kr per hektoliter inkl utläggning                                                       

”PAKETPRIS” AVSCHAKTNING, MARKVÄV OCH NY SINGEL

Urngravplats, 801 kr                                                      

1-plats singelgrav, 920 kr
2-plats singelgrav, 1 568 kr
3-plats singelgrav, 2 102 kr
4-plats singelgrav, 2 581 kr                                                   

GRANRISTÄCKNING TILL JUL  (BORTTAGNING TILL VÅREN INGÅR)

1 kvm, 236 kr  
1,1–1,5 kvm, 262 kr
1,6–2,0 kvm, 297 kr 
2,1–2,5 kvm, 340 kr                                                

ARBETSKOSTNAD

Per timme, 509 kr

ARBETSKOSTNAD STENARBETE

Per timme, 711 kr

PLANTERING INKL. ARBETSKOSTNAD OCH JORD 

Rosor 242 kr per styck
Barrväxter, från 557 kr per styck
Buskar m.m, från  426 kr per styck

VÅR- OCH SOMMARBLOMMOR   

Penséer, 36 kr per styck
Minipåsklilja i kruka, 135 kr per styck
Isbegonier m fl, 36 kr per styck
Pelargoner, 121 kr per styck

SMYCKNING VID SÄRSKILDA TILLFÄLLEN    

Alla helgons dag
– Chrysanthemum, 127 kr per styck
– Granriskrans, 229 kr
Jul
– Granriskrans, 229 kr
Bukett till speciell dag
– Nejlikor, 186 kr

ÅTERLÄMNANDE AV GRAVPLATS  

Ingen avgift       

Faktura för skötsel av gravplats under följande kalenderår skickas ut i januari. Betalningen sker i förskott.

För mer information eller förfrågningar, kontakta mig!

Sten Frederiksen

Sten Frederiksen

Landskrona församling

Arbetsledare, kyrkogård

Andra saker som vi tror att du kan vara intresserad av