Retreat - pausat

Genom vår närvaro kommer vi använda vår kreativitet för att möta oss själva. Både i tystnad och i delande kan vi ställa oss frågor som, vem är jag, vad längtar jag efter och vad behöver jag hela? I alla tider har vår kreativitet varit en dörr in till vår egen andlighet och vad vi är födda till att vara. Kom och möt dig själv.

En stor del av vår tid går åt till kommunikation med andra människor. Telefonen plingar, tv:n sänder dygnet runt och internet tar aldrig slut. Men för att orka behöver alla människor ibland bara ägna sig åt sig själva. På en retreat får du göra just det.

Vi behöver tid för oss själva, en stillsam plats utan stress och krav. Vår retreaterinnehåller: samlingar med musik och reflektioner och gemensamma måltider. Vi avslutar med en enkel mässa.

 

För mer information, kontakta oss!

Cheryl  French

Cheryl French

Landskrona församling

Diakon