Foto: Lars Wall

Örja kyrkogård

En landsortskyrkogård med grusade gångar.

Örja kyrkogård är en landsortskyrkogård med grusade gångar och gravkvarter omgärdade av låga buxbomshäckar, gräsmattor, buskar och träd.

En lind planterades som vårdträd öster om kyrkan när den nya kyrkan stod färdig 1869, idag ett fantastiskt vackert träd.

Det gjordes en utbyggnad av kyrkogården på 1940-talet, så att den idag omfattar 10 000 kvm.

Hitta hit

Adress: Skönabergsvägen 4, 261 51 Landskrona
Kollektivtrafik: Regionsbuss 240 stannar på hållplats Vadensjövägen ca. 20 minuter gångväg från kyrkogården.

mer information

Karta över kyrkogården.