Brösarp-Tranås församling

Välkommen till Svenska kyrkan Brösarp-Tranås församling på vackra Österlen. Här hittar du information om vår verksamhet och vilka vi är.

Två män fotograferade ovanifrån sitter i en soffa med varsin tidning.

Församlingstidningen Amos

Från och med mars 2022 ger Brösarp-Tranås församling ut Församlingstidningen Amos. Det är en tidning med lokalt material och riksmaterial producerat av Verbum. Vi är glada och stolta att presentera en tidning som erbjuder lokal förankring och fördjupning i en bra mix. Berätta gärna vad du tycker!

Med anledning av COVID-19

Till följd av spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19 publicerar vi fortlöpande information här på vår webbplats om hur vi agerar, vilka åtgärder vi vidtar och vilka rutiner som gäller. Vi i Brösarp-Tranås församling söker aktivt information och försöker vidta adekvata åtgärder utifrån myndigheters beslut. Informationen och åtgärderna kan ändras med kort varsel.

Gudstjänst

Här finns samlad information om gudstjänster i Brösarp-Tranås församling och även vägar vidare för att kunna fira gudstjänst digitalt eller via radio och TV.

Öppen kyrka

Vi fortsätter att varje fredag ha någon kyrka öppen för enskild ljuständning, bön och andakt. Enklare fika finns för den som vill sitta ner en stund och prata. Någon av våra frivilliga kommer att finnas i kyrkan tillgängliga för samtal.

Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse. I konfirmationen bekräftas dopet och vi blir påminda om att vi hör samman med Gud. I Brösarp-Tranås församling erbjuds du en konfirmandtid där dina frågor står i centrum och vi tillsammans utforskar kyrkans mystiska värld. Dessutom får du åka på en spännande resa till Berlin!

Nytt på kyrkogårdarna

Här skriver vi om vad som är på gång på kyrkogårdarna.

Regnbågsnyckeln

Vi vill att Brösarp-Tranås församling ska vara en öppen och inkluderande gemenskap där vi människor ska kunna känna oss välkomna som de vi är. Tyvärr har samhället och Svenska kyrkan historiskt inte alltid levt upp till detta när det gäller personer och frågor rörande hbtq. Nu vill vi ändra på det.

Dop, vigsel och begravning

Här kan du läsa om dop, vigsel och begravning i Svenska kyrkan. Längst ner på sidan hittar du information om du vill boka dop, vigsel och begravning i Brösarp-Tranås församling.

Våra kyrkor

I Brösarp-Tranås församling finns sju kyrkor från olika tidsepoker och med olika historia. På den här sidan kan du läsa om de olika kyrkorna, se hur de ser ut interiört och fördjupa dig på olika sätt.