Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan?

Fyll i dina uppgifter i formuläret och skicka det till oss via e-post eller vanlig post. Du kan även ladda ner formuläret som en pdf och skriva ut och fylla i. Finns längre ner på sidan. 

E-post: brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se
Postadress: Albovägen 27, 273 50 Brösarp 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella