Kyrkofullmäktige

Enligt protokoll från Kyrkofullmäktige 2017-12-20 består Kyrkofullmäktige i Brösarp-Tranås församling av nedanstående personer.

Ordinarie ledamöter för Kyrkofullmäktige 2018-01-01 till 2021-12-31 

 

Ordförande: Tommy Johansson, 0414 732 87

Vice Ordförande: Krister Persson 

Anna Öhgren

Gunnel Andersson

Tommy Johansson

Lena Berndin

Ewa Carnbrand

Barbro Nilsson

Ida Piekkari

Anita Persson

Margit Nilsson

Anna Mårtensson

Inga-Lill Johansson

Inger Beckman

Jan-Erik Broomé

Bo Herou

Gina Jönsson

Susanne Balczar Herou

Stig Throbäck

Marcus Olsson

Christina Tånnander

Vakant plats - inväntar omräkning från Stiftskansliet i Lund

Ersättare

Lena Svensson

Petra Ceihagen

Maj-Lis Jönsson

Ann-Marie Nilsson