Kyrkofullmäktige

Enligt valresultatet i Kyrkovalet 2021 består Kyrkofullmäktige i Brösarp-Tranås församling av nedanstående personer.

Ordinarie ledamöter för Kyrkofullmäktige

2022-01-01 till 2025-12-31 

 

Ordförande: Tommy Johansson, 0414 732 87

Vice Ordförande: Jan-Erik Broomé

Mats Andersson

Lena Berndin

Krister Persson

Ewa Carnbrand

Barbro Nilsson

Ann-Marie Nilsson

Ida Kristiansson

Anna Mårtensson

Anna-Karin Gudmundsson

Ingalill Johansson

Anita Persson

Ersättare

Per Håkansson

Gina Jönsson

Stig Throbäck

Lena Svensson

Inger Beckman

Margit Nilsson

Maj-Lis Jönsson

Ingemar Sonesson