Spjutstorps kyrka

Spjutstorps kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Här kan du läsa mer om kyrkan som invigdes den 1:a advent 1869.

Kyrkan är uppförd av gråsten och tegel, den är ljus och rymlig och har sittplatser för 200 personer. Man byggde den utanför den gamla kyrkans murar och rev så den gamla allt eftersom den nya blev färdig.

Spjutstorp kyrka var en patronatskyrka. Patronatsrätten innebar att patronius på Kåseholm hade rätt att uppbära tionden av församlingsborna och skyldighet att underhålla kyrkorna samt tillsätta och avlöna präst och klockare. Spjutstorp var annexförsamling till Tryde. Patronatsrätten upphörde 1922.

Det märkligaste föremålet från den gamla kyrkan är altartavlan, som föreställer Kristi uppståndelse, kännare har förklarat den vara ett mästerverk för sin tid. Altartavlan sägs ha kommit hit 1790 från en kyrka i Göteborg och vara ett av den berömde hovmålaren Per Hörbergs äldsta arbeten. Samtidigt med altartavlan lär också predikstolen ha kommit till kyrkan, också den tillverkad i Göteborg.
Att uppmärksamma av övriga inventarier från den gamla kyrkan är den medeltida dopfunten från 1200-talet, en gammal likbår från 1790, samt offerstocken daterad 1438, numera placerad vid kyrkans stora ingång.
En marmorplatta, epitafium från 1713, två amplar av lera finns också bevarade från den gamla kyrkan. Storklockan av malm är från 1438. Den lilla klockan är från 1801.

Dopfatet från 1600-talets slut – början av 1700-talet är av driven och putsad mässing. Dopbordet jämte två karmstolar och vävnaden "Livsträdet" som är vävd av textilkonstnärinnan Inga Mittendorf Förslöv, och skänkta av Spjutstorps kyrkliga arbetskrets.

1918 uppsattes en upphöjning framme i kyrkan, den s.k. fyrkappan och här placerades en liten orgel. Den nuvarande orgelläktaren byggdes 1928 och här anskaffades en större orgel.