Foto: Magnus Aronsson /IKON

Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse. I konfirmationen bekräftas dopet och vi blir påminda om att vi hör samman med Gud. I Brösarp-Tranås församling erbjuds du en konfirmandtid där dina frågor står i centrum och vi tillsammans utforskar kyrkans mystiska värld. Dessutom får du åka på en spännande resa till Berlin!