Brösarps kyrka

Brösarps Kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Kyrkan är från 1100-talet fast det yttre av Brösarps kyrka talar inte om någon särskilt hög ålder.

Kortfattad historisk beskrivning

Korsarmarna, de stora fönstren, tornets dekoration av listverk, nischer och bågar och dess låga takhätta vittnar om en ombyggnad under 1800-talet.

Men när vi väl kommit in i kyrkan, står vi genast inför ett härligt 1100-talsmonument: den höga altarväggen, där altarnischen - absiden - öppnar sig. Både absiden och korväggen är täckta av romanska målningar i rödbrunt och blågrått - Kristus som världens domare, omgiven av evangelistsymbolerna samt Petrus och Paulus, och därunder alla apostlarna i ett båggalleri. Bårder av invecklade geometriska ornament delar upp denna fina målningssvit från den äldre medeltiden. Ornamentbanden upptill på korväggen markerar, hur högt kyrkans ursprungliga bjälktak legat: ett trätak täckte då även det något bredare långhuset, menighetens rum, som även hade väggmålningar, men som nu är rivet. Först under senare medeltid byggdes kryssvalven av tegel i lantkyrkorna.

Till kyrkans äldsta inredning, från 1100 - 1200-talen, hör också den ståtligt formade dopfunten av granit, en "omvändelsens brunn", och rökelsekaret av brons, som svingats inför altaret vid nattvardens firande.

Kyrkans förnämsta minne från reformationstiden är predikstolen, som är en av de märkligare i bygden. Den stammar från åren omkr. 1600 men har ännu kvar en långsmal form, som var rätt typiskt för "korgen" under 1500-talet. Dess stil visar tidig renässans, och bågfälten har haft en intarsia-dekoration, av i trä inlagda blomornament, som senare övermålats med evangelistbilder. Dopfuntens mässingsfat, med bebådelsen som motiv, är ungefär samtidigt.

Predikstolens kerub med timglas, som skulle erinra om den korta nådatiden, kom till under 1600-talets svenska del.

1972 företogs en genomgripande restaurering av kyrkans interiör. Den gick bl.a. ut på en ändring av korpartiet så att målningarna i absidens hjälmvalv frilades. Absidens dörr igenmurades och i dess ställe upptogs ett litet fönster. Friläggningen möjliggjordes genom att altaruppsatsen från 1700-talet flyttades till norra korsarmen som också är från samma tid. Korpartiets medeltida karaktär har på detta sätt mera kommit till sin rätt.

Texten är hämtad från ett äldre informationsblad om ”Brösarps kyrka”.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

På uppdrag av Lunds stift har Regionmuseet i Kristianstad gjort en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Brösarps kyrka. Du kan ladda ner den som pdf och läsa i sin helhet.
Brösarps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

Kyrkogudien

www.kyrkoguiden.se finns berättelser om många kyrkor och bland annat Brösarps kyrka. Klicka på länken eller scanna QR-koden nedanför så kommer du till informationen om Brösarps kyrka.