Medlem i Brösarp-Tranås församling

Som medlem i Svenska kyrkan Brösarp-Tranås församling blir du en del av gemenskapen inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige. Du stödjer kyrkan som bärare av en kristen, humanistisk värdegrund och är med i gemenskapen i livets alla skeden.

Alla nyfödda barn erbjuds en dopgudstjänst. Vi inbjuder till konfirmation. Du får gifta dig och begravas i kyrkan. Vi firar gudstjänst i vår församling alla kyrkliga helgdagar.

Medlemsavgift

Som medlem betalar man en medlemsavgift och det är genom denna avgift som kyrkans verksamhet finansieras.

Medlemsavgiften i Brösarp-Tranås församling är för närvande 1,29 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Exempel på vad du stödjer med din medlemsavgift:
Kyrkobyggnader för stillhet, meditation, gudstjänster och musikprogram. Det är byggnader som också har ett symboliskt värde för närområdet och som utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer.
Uppmärksammandet av livets stora tillfällen. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel och välsignelse) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).
Ett diakonalt och socialt arbete både i Sverige och genom utlandskyrkans församlingar i andra länder samt internationellt via kyrkor och biståndsorganisationer. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, samtal med sjuka och sörjande, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka och mycket mera.
Ett engagemang för flyktingar, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle.
En särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola och skola, undervisning. Lyhördhet och dialog för ungas växande och trygghet. Att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få ställa frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation).
Ett kulturellt arbete där olika former av konstnärlig verksamhet får rum och sammanhang.

Begravningsavgift

Den som är folkbokförd i Sverige skall betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Alla betalar begravningsavgift oavsett trostillhörighet.

Om du inte längre vill vara medlem

Om du inte längre vill vara medlem i Svenska kyrkan kontaktar du vår expedition. Läs mer om vad det innebär att gå ur Svenska kyrkan på Svenska kyrkans sida om utträde.