Gudstjänst

Här finns samlad information om gudstjänster i Brösarp-Tranås församling och även vägar vidare för att kunna fira gudstjänst digitalt eller via radio och TV. Från och med 6 juni firar vi offentliga gudstjänster igen. Vi följer de råd och rekommendationer som gäller och varje kyrka har sitt begränsade antal platser. Kyrkklockorna ringer som vanligt i alla kyrkor varje söndag kl. 11 som en påminnelse om och uppmuntran till personlig bön.