Foto: Johannes Frandsen IKON

Ordning för andakt hemma

I Brösarp-Tranås församling firar vi gudstjänster varje söndag och kyrklig helgdag. Vill du hellre vara med och fira en andakt på distans kan du följa den här ordningen eller någon annan som du själv föredrar.

INLEDNINGSORD

Vi tänder ett ljus i skaparens namn.
Skaparen som tände ljuset i universum
och andades in sitt liv på jorden.

Vi tänder ett ljus i Sonens namn.
Han som är världens ljus, vår räddning.

Vi tänder ett ljus i Andens namn.
Som tänder trons låga och ger oss mod att leva.

Textläsning

Välj en Bibeltext.

Tankar

Vad vill den här texten säga till dig? Vilka frågor väcker texten? 

Förbön

Be tyst eller högt för det som du tänker på  och det som du vill lyfta fram inför Gud. Tänd gärna ett ljus för de som du nämner vid namn.

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran
i evighet.
Amen.

VÄLSIGNELSEn

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
Amen