Gravskötsel

Mer information om gravskötsel och delat ansvar för skötsel.

Begravningsavgift
Begravningsverksamheten i Sverige bekostas via en begravningsavgift som betalas av alla. Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften finansierar bland annat skötsel av allmänna ytor på begravningsplatsen, samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. 

Delat ansvar för gravskötsel
Skötsel av enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsavgiften. Istället är det gravrättsinnehavaren själv som är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta gäller gravplatser med gravrätt, det vill säga kistgravplatser och urngravplatser. Minneslundar, askgravlundar och allmänna ytor sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Skötsel av gravplatser
Att sköta en gravplats innebär att rensa ogräs och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan.

Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av någon annan. I Brösarp-Tranås församling kan man teckna avtal av skötsel av gravplats på 1 år eller 3 år. Priset är beroende på storleken av gravplats. Kontakta gärna expeditionen för mer information. Expeditionen når ni på telefonnummer 0414-181 00.