Foto: Wikipediaanvändare "Väsk"

Våra kyrkor

I Brösarp-Tranås församling finns sju kyrkor från olika tidsepoker och med olika historia. På den här sidan kan du läsa om de olika kyrkorna, se hur de ser ut interiört och fördjupa dig på olika sätt.

Brösarps kyrka

Brösarps Kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Kyrkan är från 1100-talet fast det yttre av Brösarps kyrka talar inte om någon särskilt hög ålder.

Eljaröds kyrka

Eljaröds kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Eljaröds kyrka är byggd på 1200-talet i romansk stil.

Flygfoto över Andrarums kyrka

Andrarums kyrka

Andrarums kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Andrarums kyrkas äldsta del är uppförd i slutet av 1100-talet.

Flygfoto över Fågeltofta kyrka

Fågeltofta kyrka

Fågeltofta kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Troligen har Fågeltofta kyrkan byggts av allmogen i slutet av 1100-talet.

Flygfoto över Skåne-Tranås kyrka

Skåne-Tranås kyrka

Skåne-Tranås kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Skåne-Tranås kyrka byggdes 1880 och placerades på den nya kyrkogården, nordväst om den plats där den gamla kyrkan från 1100-talet legat.

Flygfoto över Onslunda kyrka

Onslunda kyrka

Onslunda kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Här kan du läsa mer om kyrkan som ligger centralt i byn vackert omgärdad av grönskande träd och en stor kyrkogård och reser sig majestätiskt över bebyggelsen.

Flygfoto över Spjutstorps kyrka

Spjutstorps kyrka

Spjutstorps kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Här kan du läsa mer om kyrkan som invigdes 1:a advent 1869.