En ordförandeklubba ligger på ett blankt bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda i Brösarp-Tranås församling

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation där ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år har möjlighet att påverka med sin röst.