Förtroendevalda i Brösarp-Tranås församling

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation där ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år har möjlighet att påverka med sin röst.

Protokoll

Här publicerar vi protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och kyrkorådets arbetsutskott i Brösarp-Tranås församling från och med 2016.

Kyrkofullmäktige

Enligt valresultatet i Kyrkovalet 2021 består Kyrkofullmäktige i Brösarp-Tranås församling av nedanstående personer.

Kyrkorådet i Brösarp-Tranås församling

Enligt protokoll från Kyrkofullmäktige 2021-12-15 består kyrkorådet i Brösarp-Tranås församling av nedanstående personer.