Om Brösarp-Tranås församling

Brösarp-Tranås är beläget på vackra Österlen i sydöstra Skåne.Vi är ca 2600 medlemmar i en församling präglad av landsbygd och byar.

Brösarp-Tranås församlingen är, som en del av Svenska kyrkan, ett evangelisk-luthersk trossamfund. I församlingen finns sju kyrkor: Brösarps kyrka, Eljaröds kyrka, Andrarums kyrka, Fågeltofta kyrka, Skåne-Tranås kyrka, Onslunda kyrka och Spjutstorps kyrka.

Förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar, som dop, konfirmation, vigslar och begravningar, erbjuder Brösarp-Tranås församling året om många olika verksamheter i våra kyrkor och församlingshem.

Två män fotograferade ovanifrån sitter i en soffa med varsin tidning.

Församlingstidningen

I mars 2022 började Brösarp-Tranås församling ge ut Församlingstidningen Amos. Det är en tidning med lokalt material och riks material producerat av Verbum. Vi är glada och stolta att presentera en tidning som erbjuder lokal förankring och fördjupning i en bra mix. Maj 2023 byter tidningen namn från Amos till Församlingstidningen. Berätta gärna vad du tycker!

Förtroendevalda i Brösarp-Tranås församling

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation där ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år har möjlighet att påverka med sin röst.

Medlem i Brösarp-Tranås församling

Som medlem i Svenska kyrkan Brösarp-Tranås församling blir du en del av gemenskapen inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige. Du stödjer kyrkan som bärare av en kristen, humanistisk värdegrund och är med i gemenskapen i livets alla skeden.

Kontakta oss

Här hittar du uppgifter för att komma i kontakt med oss i Brösarp-Tranås församling.