Flygfoto över Fågeltofta kyrka
Foto: Lunds stift

Fågeltofta kyrka

Fågeltofta kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Troligen har Fågeltofta kyrkan byggts av allmogen i slutet av 1100-talet.

Kortfattad historisk beskrivning

Om det har funnits en stavkyrka tidigare eller inte kan vi bara spekulera om. Kyrkan är helgad åt aposteln Petrus och kallades tidigare S:T Petri kyrka. Långskeppet är byggt i romansk stil, och har uppförts bredare och högre än koret och absiden. Dessa delar av kyrkan har stått ganska oförändrade sedan medeltiden. Den ursprungliga ektakstolen finns delvis kvar.

Omkring år 1400 fick kyrkan ett stjärnvalv enligt sägnen bekostat av drottning Margareta. Kalkmålningar tillkom, av vilka rester finns kvar under den senare påförda kalken. På 1400-talet fick också kyrkan en utbyggnad åt norr, ett vapenhus, senare kallad Bondrumskyrkan. Benämningen hänger samman med den stora befolkningsökningen i Bondrum p.g.a. kalkindustrin i byn, då de fick sina bänkplatser där. Tunnvalvet i denna tillbyggnad tillkom på 1840-talet. Numera är detta sakristia.

Troligen har det funnits en klockstapel norr om kyrkan. 1818 blev tornet till väster klart och då revs troligen denna. Enligt protokoll från den 25/8 1816 skulle sockenmännen biträda med körslor och flyttning av klockorna. Någon ingång genom tornet fanns inte utan den var istället genom Bondrumskyrkan till norr. Då var det kyrkorum i tornets nedervåning.

Någon orgelläktare fanns inte. Bänkarna var försedda med dörrar, golvet belagt med tegel och gravstenar. I huvudgången fanns en lem med järnkrok som ledde till ett gravkor som innehöll stoften efter familjen Brask från Bondrum n:r 8.

1952 när kyrkan genomgick en kraftig renovering försågs kyrkan av ett mycket vackert altare, det är gjort av rött tegel och en kalkstensskiva. Fönstret i koret är antagligen i ursprunglig storlek, det försågs 1963 med en glasmålning av konstnär Martin Sjöblom.

Predikstolen utgörs av korg och baldakin, båda från 1600-talet. I korgens spegelfält finns adliga vapensköldar med anknytning till Kronovall.

Först 1892 försågs kyrkan med orgel, den nuvarande piporgeln är från 1952 men fasaden till orgeln är oförändrad.

En madonnaskulptur från ett medeltida Mariaaltare har hamnat på sin rätta plats igen efter ett antal år på villovägar.

Läs mer om ”Fågeltofta kyrka - sammanställt av Bernhard Ekeberg”.

KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING

På uppdrag av Lunds stift har Regionmuseet i Kristianstad gjort en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Fågeltofta kyrka. Du kan ladda ner den som pdf och läsa i sin helhet.
Fågeltofta kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

KYRKOGUDIEN

www.kyrkoguiden.se finns berättelser om många kyrkor och bland annat Fågeltofta kyrka. Klicka på länken eller scanna QR-koden nedanför så kommer du till informationen om Fågeltofta kyrka.