Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Kyrkogårdar

I Brösarp-Tranås församling har vi kyrkogårdar i anslutning till alla våra sju kyrkor. På den här sidan har vi samlat vägar till att få mer information om gravskick, gravrätter, skötsel och andra frågor kopplade till våra kyrkogårdar.

Nytt på kyrkogårdarna

Här skriver vi om vad som är på gång på kyrkogårdarna.

Gravskötsel

Mer information om gravskötsel och delat ansvar för skötsel.

En liten skylt med texten Återlämnad gravplats står vid en gravsten.

Återlämnade gravar

När en gravrätt har gått ut eller om den har lämnats tillbaka innebär att ansvaret för skötseln faller på församlingen. Från och med 1 mars 2022 kommer vi att införa nya rutiner vid skötseln av dessa återlämnade gravplatser.

Kulturgravar

I Brösarp-Tranås församling finns det ett stort antal kulturgravar på våra kyrkogårdar. Här kan du läsa mer om bakgrunden och vad som gäller för kulturgravar.

Biologisk mångfald

I vårt samhälle idag har vi idag brist på naturliga miljöer för bland annat insekter och vilda bin. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Gravstenars säkerhet

I Brösarp-Tranås församling är vi måna om att våra kyrkogårdar ska vara säkra. Därför pågår ett kontinuerligt arbete med att testa alla gravstenar för att se om de uppfyller säkerhetskraven. Vi i Brösarp-Tranås församling finns tillgängliga för att ge information och rådgivning om hur du som gravrättsinnehavare kan göra en gravsten säker.

Brösarps kyrkogårdar

Upptäck Brösarps kyrkogårdar via panorama 360. Med hjälp av kartan kan du välja vissa punkter på kyrkogården och sedan se dig omkring. Hoppas det är till glädje!

Eljaröds kyrkogård

Upptäck Eljaröds kyrkogård via panorama 360. Med hjälp av kartan kan du välja vissa punkter på kyrkogården och sedan se dig omkring. Hoppas det är till glädje!

Andrarums kyrkogård

Upptäck Andrarums kyrkogård via panorama 360. Med hjälp av kartan kan du välja vissa punkter på kyrkogården och sedan se dig omkring. Hoppas det är till glädje!

Fågeltofta kyrkogård

Upptäck Fågeltofta kyrkogård via panorama 360. Med hjälp av kartan kan du välja vissa punkter på kyrkogården och sedan se dig omkring. Hoppas det är till glädje!

Skåne-Tranås kyrkogård

Upptäck Skåne-Tranås kyrkogård via panorama 360. Med hjälp av kartan kan du välja vissa punkter på kyrkogården och sedan se dig omkring. Hoppas det är till glädje!

Onslunda kyrkogård

Upptäck Onslunda kyrkogård via panorama 360. Med hjälp av kartan kan du välja vissa punkter på kyrkogården och sedan se dig omkring. Hoppas det är till glädje!

Spjutstorps kyrkogård

Upptäck Spjutstorps kyrkogård via panorama 360. Med hjälp av kartan kan du välja vissa punkter på kyrkogården och sedan se dig omkring. Hoppas det är till glädje!

Kontakt

Paulina Persson, Förvaltnings assistent 
Telefon: 0414-181 00
paulina.persson@svenskakyrkan.se

Cerny Eriksson-Ståhl, Kyrkoherde
Telefon: 0414-181 60
cerny.eriksson-sathl@svenskakyrkan.se