Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brösarp-Tranås församling Besöksadress: Albovägen 27, 27350 BRÖSARP Postadress: Albovägen 27, 27350 Brösarp Telefon:+46(414)18100 E-post till Brösarp-Tranås församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravstenars säkerhet

I Brösarp-Tranås församling är vi måna om att våra kyrkogårdar ska vara säkra. Därför pågår nu ett arbete med att testa alla gravstenar för att se om de uppfyller säkerhetskraven. Vi i Brösarp-Tranås församling finns tillgängliga för att ge information och rådgivning om hur du som gravrättsinnehavare kan göra en gravsten säker.

I Begravningslagen kapitel 7 §30 kan man läsa följande: En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned.

Vad är en farlig gravsten?

Det kan vara en gravsten som är högre än 30 cm och inte har de säkerhetsdetaljer som skall finnas eller en sten som lutar för mycket.

Hur skall gravstenen vara säkrad?

Den skall ha minst 2 rostfria dubbar i varje skarv med en diameter på minst 14 mm och minst 7 cm in i varje sten. Fundamentet skall gå minst 30 % av stenens höjd under mark nivå.

Hur kontrolleras en gravsten?

Genom tryck- och dragbelastning med 35 kg i toppen på stenen. Här är det viktigt att först kontrollera så att stenen inte sitter fast i klister först. Även vinkelmätning på lutningen utförs. Denna kontorll utförs av kyrkogårdens personal som har både mätinstrument och utbildning för att genomföra kontrollerna.

Vem ansvarar för att åtgärda osäkra gravstenar?

Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för och bekostar de åtgärder som behövs för att göra gravstenen säker. 

Hur åtgärdas osäkra gravstenar?

Ta kontakt med en stenhuggare som kan ge prisförsalg på arbetet. Man kan även själv åtgärda stenen om man har den kunskap som krävs. Tänk bara på att en normal sten väger mellan175-300 kg och att Centrala gravvårdskommitténs anvisningar skall följas. Det är förbjudet att limma ihop stenarna.

Måste man åtgärda stenen?

Ja. Stenen skall vara snyggt och säkert monterad och det är gravrättsinnehavarens ansvar.

Om man vill stenen skall ligga?

Ta kontakt med kyrkogårdsansvarig Bengt Krondahl för mer information kring hur ett sådant belsut går till. Det finn många olika aspekter att ta hänsyn till och därför kan man inte säga att det generellt är okej, men ofta går det att lösa på ett snyggt sätt.

Vi förstår att det kan väcka starka känslor att stenarna läggs ner eller säkras på annat sätt. På grund av de risker som finns med stenar som är lösa och farliga så måste vi utföra det här säkerhetsarbetet och följa de regler som finns.

Har ni frågor eller behöver rådgivning får ni gärna kontakta kyrkogårdsansvarig.